Loģika un kritiskā domāšana juristiem
Jūlija Gorbatova
(Filozofijas zinātņu kandidāts, loģiķis)
,
Viktors Gorbatovs
(Filozofs, loģiķis)
Parlamentārisms un likumdošanas pamati
Jeļena Lukjanova
(Tiesību zinātņu doktors, jurists)
,
Marija Maksakova
(Operdziedātāja, politiska figūra)