Krievijas Federācijas Ģenerālprokuratūra ir pasludinājusi Brīvo universitāti par "nevēlamu organizāciju". «Krievijas likumi ļauj saukt pilsoņus pie kriminālatbildības par jebkādu «līdzdalību šādu organizāciju darbībā». Tādējādi varas iestādes par noziedzniekiem pasludina skolotājus un studentus, kuri apmeklē neatkarīgos seminārus un piedalās bezmaksas akadēmiskās diskusijās. Viņi vēlas sēt bailes un neuzticību, un atņemt Krievijas pilsoņiem tiesības uz izglītību.

Mēs apliecinām, ka neatkarīgā izglītība nav noziegums. Augstskolas kļūst "nevēlamas" tikai valstī, kas ir būvēta uz nezināšanu. Uzskatām, ka Ģenerālprokuratūras rīcība, kas pēc būtības padara universitātes ideju par nelikumīgu, ir antikonstitucionāla.

Brīvā universitāte - ideja par ekstrateritoriālu izglītību bez cenzūras. Šo ideju nevar uzskatīt par "nevēlamu".

Tajā pašā laikā mūsu juristi nonāca pie secinājuma, ka Ģenerālprokuratūra par nevēlamu atzinusi nevis konkrētu organizāciju, bet pašu nosaukumu - Brīvās universitāte. Tāpēc darbība jebkurā "brīvā augstskolā" Krievijā var kļūt par ieganstu pilsoņu vajāšanai. Mēs to uztveram kā Krievijas varas iestāžu atzinību par mūsu darba nozīmīgumu.

Ņemot vērā šos apsvērumus, Zinātniskā padome pieņēma šādus lēmumus:

  1. Uzskatīt par galveno prioritāti studentu un pasniedzēju drošību.
  2. Apturēt universitātes darbību Krievijas Federācijas teritorijā.
  3. Attīstīt Brīvo universitāti ārpus Krievijas Federācijas, koncentrējoties uz atbalstu studentiem un pasniedzējiem, akadēmisko sakaru un neatkarīgu zinātnisko skolu uzturēšanu.

Esam pateicīgi visiem kolēģiem, kuri jau ir atbalstījuši mūs.

Aicinām kolēģus no universitātēm Eiropā un pasaulē būt solidāriem ar mūsu studentiem un pasniedzējiem. Brīvā universitāte turpinās aizstāvēt mūsu vērtības: zinātnisko pētniecījumu un akadēmiskās diskusijas atklātība, tiesību uz izglītību ievērošana.