Brīvā universitāte izveidota Latvijas Republikas teritorijā ar mērķi atbalstīt un attīstīt neatkarīgu izglītību bijušās PSRS un Austrumeiropas valstīs.

Iemesls radīt Brīvo universitāti -  nepieciešamība nodrošināt akadēmiskas zināšanas

bez jebkādiem administratīviem ierobežojumiem, attīstīt brīvu, neatkarīgu zinātni ārpus  politiskā  konteksta, iestāties par tiesībām izteikt savu profesionālo, zinātnisko viedokli.

Kāpēc mēs atvērām Brīvo universitāti tieši Latvijā? Rīga vienmēr tika uztverta kā nopietns intelektuāls, kultūras un izglītības centrs un tāpēc mūsu universitātes veidošana tieši šeit ir loģiska un attaisnota.

Protams, mēs neesam pirmie. Brīvās universitātes radās dažādos laikos un dažadās valstīs. Bet vienmēr par iemeslu viņu neatkarīgajam statusam bija vēlēšanās nepakļauties jebkuram patronātam. Tā XIX gadsimta beigās, reaģējot uz katoļu baznīcas domināciju, tika radītas brīvās universitātes Amsterdamā un Briselē.

1948 gadā, ārzemju kontroles zonu sadalīšanas rezultātā Vācijā, Rietumberlīnē, tika izveidota Berlīnes brīvā universitāte. Tās statūts ņēma vērā visas kļūdas, pieļautas valsts ietekmē uz veco Berlīnes universitāti, garantēja distanci starp mācību iestādēm un valsti, tā nodrošinot akadēmiskās izglītībasun zinātnes neatkarību.

Mēs studentiem piedāvājam bezmaksas programmas un kursus dažādās zinātnes nozarēs, piesaistot vadošos speciālistus, zinātniekus un profesorus no pazīstamām Eiropas un Amerikas universitātēm. Visas mūsu universitātes programmas tiek pasniegtas attālināti, ar mūsdienu komunikācijas līdzekļu palīdzību.

Pirmais kursu vilnis sākās 2020 gada septembrī. Sākums bija daudzsološs un uz 20 dažādiem kursiem bija pieteikušies vairāk nekā 6000 studenti no visas pasaules.

Mēs darbojamies neatkarīgi no ideoloģijām un robežām. "Brīvā universitāte" - akadēmiskās zināšanas un akadēmiskā zinātne. 

Mums nav vajadzīgas ne mācību telpas, ne kampusi. Mūsu pasniedzēji dzīvo dažādās valstīs, studentu auditorija atrodas no Sahalīnas, cauri Eiropai, līdz Amerikas Savienotajām Valstīm. Pirmajā mācību gadā mēs sniedzām zināšanas vairāk nekā 700 studentiem. Šobrīd mūsu universitātē ir 7 fakultātes, kurās tiek lasīti vairāk nekā 120 kursi. Mūsu mērķis - intensīvi attīstīties, dodot studentiem kvalitatīvu izglītību un ieguldījumu zinātnes attīstībā.